Styl-Projekt

ISO 13485:2016 Styl-Projekt technologia jutra

System Nadzoru i Obsługi Instalacji Gazów Medycznych

System ten, spełniający wszystkie wymagania obecnie obowiązujących norm, zapewniać będzie kompleksową obsługę oraz nadzór nad systemami rurociągowymi gazów medycznych – od źródeł zasilania do punktów poboru. Szczególnymi zaletami systemu są :

 • prosta, wręcz intuicyjna obsługa

 • kompleksowość rozwiązania, zapewniająca nadzór nad wszystkimi istotnymi elementami instalacji gazów medycznych

 • brak szczególnych wymagań w zakresie doboru i wykonania okablowania

 • możliwość praktycznie dowolnej konfiguracji sieci informatycznej, wykonywanej zawsze jednym przewodem – skrętką czteroparową

 • możliwość łatwej rozbudowy systemu na każdym etapie eksploatacji obiektu

 • możliwość wyboru i zastosowania dowolnych elementów systemu – w zależności od potrzeb i aktualnego stanu instalacji gazów medycznych


W skład Systemu Obsługi i Nadzoru Instalacji Gazów Medycznych mogą wchodzić :

 • Sterowniki maszynowni gazów medycznych : próżni lub sprężonego powietrza,

 • Koncentratory danych, zbierające i przetwarzające dane z rozprężalni gazów medycznych : tlenu, podtlenku azotu oraz innych, dostarczanych w postaci ciekłej lub gazowej,

 • Strefowe Zespoły Informacyjno – Zaworowe – SZIA instalowane w obrębie sieci zewnętrznych lub międzyblokowych gazów medycznych,

 • Strefowe Zespoły Informacyjno – Zaworowe – SZIAN instalowane w obrębie oddziałowych instalacji gazów medycznych,

 • Sygnalizatory Gazów Medycznych PSWN, instalowane w wybranych pomieszczeniach na terenie poszczególnych oddziałów zakładu opieki zdrowotnej,

 • Urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem do wizualizacji i archiwizacji danych.


Sterowniki maszynowni próżni i sprężonego powietrza, zapewniają w pełni automatyczną pracę tych maszynowni oraz umożliwiają personelowi technicznemu ciągły nadzór nad istotnymi parametrami eksploatacyjnymi.

Koncentratory danychumożliwiają nadzór i kontrolę parametrów pracy stacji gazów medycznych dostarczanych w postaci ciekłej lub gazowej.

Strefowe Zespoły Informacyjno – Zaworowe – SZIA instalowane w obrębie sieci zewnętrznych i międzyblokowych, zapewniają obsługę instalacji w obrębie głównych ciągów dystrybucji gazów medycznych, oraz umożliwiają ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów pracy sieci.

Strefowe Zespoły Informacyjno – Zaworowe – SZIAN instalowane w obrębie poszczególnych oddziałów lub innych jednostek funkcjonalnych obiektu, zapewniają obsługę wewnętrznych instalacji gazów medycznych, oraz umożliwiają ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów ich pracy.

Sygnalizatory Gazów Medycznych PSWN, przeznaczone są do sygnalizowania bezpośrednio personelowi medycznemu o wystąpienia takich zmian parametrów pracy instalacji gazów medycznych, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Sygnalizatory te
w sposób ciągły wskazują także stany normalne pracy instalacji – sygnalizując tym samym możliwość ich użytkowania.

Urządzenie z oprogramowaniem do wizualizacji, umożliwia personelowi technicznemu zdalny nadzór nad wszystkimi lub wybranymi elementami instalacji gazów medycznych.


 

Formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług “STYL-PROJEKT” Marek Michalik

  NIP: 8131891529
  REGON: 690585227

  Trzebownisko 53a
  36-001 Trzebownisko,

  woj. podkarpackie,
  Rzeszów, Polska

  17 772 22 25

  601 257 488

   

  biuro@styl-projekt.pl

  michalik.marek@interia.pl

  jakub.michalik@styl-projekt.pl

  Secured By miniOrange