Dystrybucja sprzętu medycznego

 1)URZĄDZENIA MEDYCZNE 

 • Kolumny anastezjologiczne,chirurgiczne dla sal operacyjnych,
 • Kolumny IOM dla oddziałów intensywnej opieki medycznej,
 • Panele nadłóżkowe(ścienne,sufitowe,pionowe),
 • Sufitowe mosty medyczne,
 • Bezcieniowe lampy operacyjne.

2)RUCHOMY OSPRZĘT MEDYCZNY

 • Reduktory butlowe,
 • Dozowniki tlenowe,
 • Zawory czerpalne,
 • Końcówki wtykowe,
 • Regulatory próżni,
 • Zestawy naczyń do odsysania.

Produkty: