Styl-Projekt

ISO 13485:2016 Styl-Projekt technologia jutra

Systemy rurociągowe do gazów medycznych

Instalacje gazów medycznych.

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat niezwykle dynamiczny rozwój techniki medycznej powoduje, że instalacje gazów medycznych, zawsze nieodłącznie związane z obiektami służby. Zyskują w nich coraz szersze znaczenie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że potocznym pojęciem „gazów medycznych” zwykło określać się w chwili obecnej wszystkie gazy stosowane w szeroko rozumianym procesie leczniczym.

Jego integralnymi składnikami są z jednej strony zabiegi lecznicze i diagnostyczne, hospitalizacja oraz profilaktyka medyczna. Z drugiej natomiast, prowadzone na coraz szerszą skalę badania laboratoryjne oraz takie działania, których celem jest – przykładowo – przygotowanie i przechowywanie organów służących do transplantacji, lub też płynów ustrojowych. Korzystne cechy eksploatacyjne skłaniają do wykorzystywania gazów medycznych w nowych, systematycznie powiększanych obszarach zastosowań. O ile jeszcze kilka lat temu wstecz, praktycznie wykorzystywane były wyłącznie: tlen gazowy, sprężone powietrze, próżnia oraz w ograniczonym zakresie podtlenek azotu, tak dzisiaj do grupy tej dołączają : tlen w stanie ciekłym, ciekły azot, sprężone powietrze o wysokim ciśnieniu roboczym, argon, hel, dwutlenek węgla także carbogen. Oczywistym efektem tego faktu, jest konieczność coraz większej rozbudowy zarówno samych instalacji gazów medycznych, jak i obsługujących te instalacje źródeł.


Innowacyjna Technologia Jutra

Firma Styl-Projekt dzięki ogromnemu doświadczeniu w dziedzinie instalacji gazów medycznych, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej oraz nowoczesnej technologii, od ponad 25 lat świadczy usługi na terenie całego kraju. Poszerzając tym samym grono zadowolonych klientów. Jakość wykonywanych usług nieustannie utrzymuje się na najwyższym poziomie. Dzięki bezustannemu wprowadzaniu nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, Styl-Projekt figuruje na rynku jako bardzo dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo instalacyjne w Polsce.

(Czytaj więcej…)Gazy medyczne

Tlen medyczny gazowy jest podstawowym środkiem leczniczym dla chorych z niewydolnościami układu oddechowego. Stosowany jest przy znieczuleniach, terapii hyperbarycznej oraz w trakcie zabiegów chirurgicznych, dla poprawy utleniania krwi.

Tlen ciekły wykorzystywany jest do zasilania instalacji tlenu gazowego. Jest to łatwe i niekłopotliwe w eksploatacji źródło.

Sprężone powietrze o niskim ciśnieniu roboczym potrzebne jest do napędów respiratorów. Ponadto do wytwarzania aerozoli, rzadziej próżni oraz do oddychania z domieszką tlenu – przykładowo w inkubatorach.

Próżni używa się do odsysania wydzielin i płynów ustrojowych. Przede wszystkim w trakcie zabiegów operacyjnych, ale także na salach intensywnej terapii, zabiegowych, porodowych czy gabinetach dentystycznych.

Podtlenek azotu, podawany zawsze z tlenem, stosowany jest jako środek znieczulający przy zabiegach chirurgicznych, oraz dla zmniejszenia bólów okołoporodowych. Sprężone powietrze o wysokim ciśnieniu roboczym jest coraz powszechniejszym medium wykorzystywanym do napędu narzędzi chirurgicznych oraz dentystycznych.

Azot w stanie ciekłym stosowany jest coraz częściej do zamrażania, przechowywania oraz transportu krwi, szpiku kostnego oraz organów przeznaczonych do transplantacji.

Hel – wyłącznie w postaci mieszanek tlenowo-helowych podawany jest pacjentom z zaburzeniami oddechowymi. Celem tego zabiegu jest obniżenie gęstości wdychanego gazu i tym samym ułatwienia przepływu tlenu w drogach oddechowych.


Zastosowanie gazów medycznych

Dwutlenek węgla, azot, argon, wodór, acetylen oraz wymienione już: próżnia, sprężone powietrze, hel – znajdują szerokie i bardzo zróżnicowane zastosowania w technice laboratoryjnej. Dodatkowo, dwutlenek węgla lub zamiennie z nim argon czy carbogen, wykorzystywane są w trakcie laparoskopowych zabiegów chirurgicznych.

Dla tych spośród wymienionych gazów medycznych, wykonuje się bardzo rozbudowane centralne instalacje gazów medycznych. W pozostałych przypadkach stosowane są lokalne instalacje gazów medycznych, o ograniczonym zasięgu.


Zobacz również:

Formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług “STYL-PROJEKT” Marek Michalik

  NIP: 8131891529
  REGON: 690585227

  Trzebownisko 53a
  36-001 Trzebownisko,

  woj. podkarpackie,
  Rzeszów, Polska

  17 772 22 25

  601 257 488

   

  biuro@styl-projekt.pl

  michalik.marek@interia.pl

  jakub.michalik@styl-projekt.pl

  Secured By miniOrange