Styl-Projekt

ISO 13485:2016 Styl-Projekt technologia jutra

Instalacja tlenu medycznego w klinice lub szpitalu

Rozprężalnia butlowa tlenu - tlenownia

Instalacja tlenu medycznego w klinice lub szpitalu

Instalacja tlenowa w szpitalu jest kluczowa dla funkcjonowania większości placówek medycznych. Od wielu lat kwestia instalacji gazów medycznych mogła być zaniedbana wskutek rzadkiego ich wykorzystywania na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Tymczasem pandemia oraz zwiększona ilość pacjentów korzystających z tlenu czy sprężonego powietrza medycznego skutecznie zweryfikowała wydajność tych układów. Dlatego dowiedz się więcej o tlenoterapii, źródłach zasilania/rozprężalniach, wykonawstwie instalacji tlenowych oraz ich modernizacjach w obiektach szpitalnych. 

W tym artykule:

 • Zastosowanie tlenu medycznego w lecznictwie,
 • Rozprężalnia tlenu – wykonawca,
 • Modernizacje instalacji tlenowych w szpitalach,
 • Certyfikowana instalacja tlenu ze znakiem CE,

Tlen do zastosowań medycznych wykorzystywany jest od blisko trzech wieków i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach zapotrzebowanie na niego będzie rosło. Dlatego instalacje gazów medycznych muszą być dostosowane nie tylko do obecnej sytuacji, ale również wyzwań, które postawią przed nimi kolejne pandemie i inne choroby. Poznaj więc fakty o instalacjach tlenowych.

Zastosowanie tlenu medycznego w lecznictwie

W 1774 r. Joseph Priestley odkrył tlen, rozpoczynając karierę tego pierwiastka w medycynie. Od jej początków stosowano tlen u chorych, cierpiących na schorzenia układu oddechowego, ale także przy niewydolności sercowej. W XIX w. używano go do znieczulania, a później w leczeniu zapalenia płuc. Niespełna 100 lat później tlen podawano już chorym na niedotlenienie tkanek (hipoksję) oraz niedotlenienie krwi (anoksemię).

Współcześnie tlenoterapię stosuje się w leczeniu m.in.:

 • rozedmy płuc,
 • astmy,
 • duszności powysiłkowej, 
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),
 • zatrucia tlenkiem węgla. 

Tlen przeznaczony do celów medycznych posiada czystość powyżej 99,5%. Gromadzony jest w butlach pod wysokim ciśnieniem (200 bar) oraz coraz częściej w zbiornikach ciekłego tlenu. Zbiorniki takie montowane są w bezpośrednim otoczeniu budynku lub pomieszczenia rozprężalni tlenu medycznego, które zasilają instalacje gazów medycznych w szpitalach i klinikach. Podczas domowego leczenia tlenem stosuje się koncentratory tlenu, pojemniki z tym gazem w fazie ciekłej albo sprężony tlen w butlach (wyłącznie z reduktorem, czyli regulowanym przepływomierzem).

 

Rozprężalnia tlenu – wykonawca

Należy pamiętać o tym, że tlen, jako wyrób medyczny, może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza. W podobny sposób wygląda kwestia wykonawstwa rozprężalni i systemów rurociągowych do gazów medycznych. Niezbędne jest aby wykonawca instalacji gazów medycznych lub źródeł ich zasilania posiadał wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 13485, stosował się do wymagań Rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (zwane MDR) lub MDD (dyrektywy Rady Europejskiej 93/42/EWG). Ponadto wykonawca powinien posiadać zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wyrób jakim jest kompletna instalacja gazów medycznych będąca wyrobem medycznym klasy IIb (w IV – stopniowej skali, tuż pod implantami, zastawkami czy innymi najbardziej wymagającymi wyrobami medycznymi). Wszystkie wymienione powyżej akty prawne oraz normy są podstawowymi dokumentami do których odnosimy się przy doradztwie, projektowaniu i wykonawstwie instalacji gazów medycznych. Ponadto nasza firma stale od niemal 20 lat utrzymuje wdrożony SZJ ISO 13485 – “System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych”. Coroczne audyty zewnętrzne jednostki notyfikowanej w naszej firmie pomagają nam stale zwiększać bezpieczeństwo oraz jakość wykonywanych przez naszą firmę wyrobów medycznych a tym samym zadowolenie naszych klientów w całej Polsce.

Wykonawca rozprężalni tlenu odpowiedzialny jest za budowę obiektu zgodnie z wymogami zleceniodawcy. Współczesne budynki rozprężalni butlowych pracują automatycznie i często służą do dystrybucji także gazów medycznych innych niż tlen. W typowej rozprężalni tlenu wykonawca montuje między innymi:

 • reduktory,
 • zawory odcinające,
 • automatykę przełączającą,
 • rampy do butli,
 • punkt zasilania awaryjnego.

Modernizacje instalacji tlenowych w szpitalach

W leczeniu COVID-19 tlenoterapia stosowana była na szeroką skalę. Instalacje tlenowe w klinikach i szpitalach zostały więc przetestowane pod kątem wydajności. Niestety, wiele z nich tego testu nie zdało. A ta sytuacja zrodziła zapotrzebowanie na modernizacje instalacji tlenowych

Tego typu prace przeprowadzić może wyłącznie doświadczony wykonawca. Od lat zajmujemy się zarówno wykonawstwem instalacji tlenowych, jak modernizacją już istniejących. W tym drugim przypadku szczegóły modyfikacji uzależnione są od aktualnych i estymowanych parametrów instalacji. Dlatego zakres prac zawsze ustalany jest indywidualnie zgodnie z potrzebami placówki medycznej.

Certyfikowana instalacja tlenu ze znakiem CE

Wykonawstwo instalacji tlenowych wymaga nie tylko staranności oraz doświadczenia. Równie ważne jest przestrzeganie stosownych norm jakościowych. Jako wykonawca instalacji gazów medycznych wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 13485:2016. Realizowane przez nas rozprężalnie tlenu i systemy rurociągowe do gazów medycznych certyfikowane są jako wyroby medyczne. Ponadto posiadają znak CE, potwierdzający bezpieczeństwo oraz spełnienie norm prawnych i jakościowych. Jeżeli jesteś zainteresowany wykonawstwem instalacji tlenowych lub rozprężalni tlenu, z chęcią porozmawiamy o Twoich potrzebach. 

Tlen medyczny w szpitalu – zastosowania ✅ Wykonawstwo instalacji tlenowych ✅ Do czego służy rozprężalnia tlenu? ✅

Formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług “STYL-PROJEKT” Marek Michalik

  NIP: 8131891529
  REGON: 690585227

  Trzebownisko 53a
  36-001 Trzebownisko,

  woj. podkarpackie,
  Rzeszów, Polska

  17 772 22 25

  601 257 488

   

  biuro@styl-projekt.pl

  michalik.marek@interia.pl

  jakub.michalik@styl-projekt.pl

  Secured By miniOrange