Styl-Projekt

ISO 13485:2016 Styl-Projekt technologia jutra

Przegląd instalacji gazów medycznych oraz serwis źródeł zasilania

Pojazd firmowy - Styl-Projekt Instalacje Gazów Medycznych Rzeszów

Przegląd instalacji gazów medycznych jest niezbędnym elementem w utrzymaniu bezpieczeństwa i niezawodności w systemach rurociągowych gazów medycznych. Brak okresowej kontroli kompletnej instalacji, jej osprzętu i źródeł zasilania gazów medycznych wzrasta ryzyko nieprawidłowości, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia pacjentów a tym samym narażają placówkę medyczną na konsekwencje prawne. Instalacje gazów medycznych muszą być regularnie przeglądane oraz serwisowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 7396 oraz certyfikowane znakiem CE. To gwarantuje, że instalacja wykonana jest zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i jest gotowa do użytku.

Wykonawca przeglądu instalacji gazów medycznych

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu okresowych i certyfikujących przeglądów instalacji gazów medycznych – punktów poboru, zaworów kulowych, systemu rurociągowego, skrzynek zaworowo-informacyjnych do gazów medycznych oraz całej instalacji wraz ze źródłami zasilania gazów (rozprężalnie gazów medycznych, sprężarkownie powietrza medycznego, stacje pomp próżniowych i inne gazy medyczne).

Serwis instalacji gazów medycznych

W ramach przeglądu systemu rurociągowego gazów medycznych, nasi specjaliści przeprowadzą kontrolę poprawności funkcjonowania systemu, stanu technicznego rurociągów, złącz i połączeń, a także sprawdzą stan czujników, regulatorów i urządzeń zabezpieczających. Podczas okresowego przeglądu rozprężalni gazów medycznych, nasi specjaliści ocenią stan techniczny, poprawność działania i bezpieczeństwo rozprężalni. Przegląd ten obejmuje kontrolę poprawności funkcjonowania zaworów, reduktorów, manometrów, czujników ciśnienia, systemów alarmowych i innych elementów składowych rozprężalni gazów medycznych.

Potwierdzenie sprawności instalacji gazów medycznch

Po wykonaniu przeglądu, nasza firma dostarcza kompletny protokół z przeglądu, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 7396-1, który zawiera informacje o stanie technicznym instalacji oraz zalecenia dotyczące napraw lub modernizacji. Zalecenia te powinny być natychmiast realizowane, aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność tak kluczowej i krytycznej infrastruktury placówki medycznej jaką jest instalacja gazów medycznych.

Autoryzowany serwis pomp próżniowych TEPRO

Jako autoryzowany serwis firmy TEPRO, oferujemy również serwisy i przeglądy pomp oraz stacji próżni medycznej. Wszystkie nasze usługi wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo instalacji gazów medycznych. Nasza firma oferuje przeglądy coroczne – niezbędne w utrzymaniu gwarancji na urządzenia dostarczone przez producenta pomp próżniowych – TEPRO.

Naprawy i modernizacje instalacji gazów medycznych

Po wykonaniu przeglądu przygotowujemy dla naszych klientów pełną dokumentację oraz protokół, który stanowi dowód prawidłowego funkcjonowania instalacji gazów medycznych. W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych lub modernizacyjnych, przedstawimy klientowi wycenę prac oraz zapewniamy terminową realizację.

Wniosek wynika z powyższego – przegląd instalacji gazów medycznych jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz spełnienia wymogów norm i przepisów prawnych. Przegląd taki powinien być przeprowadzany regularnie i w sposób profesjonalny przez doświadczonych specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną.

Jeśli szukasz firmy, która wykonuje kompleksowe usługi w zakresie przeglądu instalacji gazów medycznych, firma Styl-Projekt jest idealnym wyborem. Nasza firma posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie branży instalacji gazów medycznych i próżni oraz ich serwisowania, naprawy i modernizacji. Działamy na rynku od ponad 25 lat i zdobyliśmy zaufanie klientów w całym kraju dzięki profesjonalnej i terminowej realizacji zleceń.

Jeśli więc potrzebujesz przeprowadzenia przeglądu instalacji gazów medycznych lub szukasz specjalistów, którzy wykonają naprawy lub modernizacji takiej instalacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przygotują dla Ciebie ofertę, która spełni Twoje oczekiwania.

Próżnia medyczna w szpitalu - wykonawca - Styl-Projekt
Elementy instalacji próżni medycznej w szpitalu, źródła zasilania próżni medycznej VAC

Próżnia medyczna stosowana jest w szpitalach, klinikach oraz innych placówkach medycznych podobnie, jak sprężone gazy medyczne. Sprawdź do czego się jej używa i dowiedz się więcej na temat wykonawcy instalacji próżni medycznej

W tym wpisie:

 • Historia próżni w lecznictwie
 • Zastosowania próżni w medycynie
 • Sposób rozprowadzenia próżni 
 • Instalacja próżni medycznej – wykonawca

Próżnię w lecznictwie zaczęto stosować wiele lat temu. Współcześnie jej przeznaczenie nieco się zmieniło, podobnie, jak sposoby uzyskania i rozprowadzania próżni medycznej.

Próżnia medyczna – historia w lecznictwie

Próżnia w medycynie posiada bardzo długą historię. Rozumiana jest jako stan wysokiego lub bardzo wysokiego rozrzedzenia gazu (np. w zbiorniku czy instalacji), co powoduje efekt podciśnienia. Efekt ten jest od wielu lat wykorzystywany np. podczas stawiania baniek, które znane były już w starożytnych Chinach, Mezopotamii, Grecji oraz Rzymie.

Zastosowanie próżni w medycynie

Próżnię medyczną wytwarza się współcześnie z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych – pomp próżniowych zlokalizowanych w stacji próżni. Instalację próżni oraz punkty poboru, oznaczamy w branży instalacji gazów medycznych skrótem VAC oraz zgodnie z PN-EN ISO 7396-1 kolorem żółtym. Używana jest ona w szpitalach, klinikach, gabinetach dentystycznych, innych obiektach medycznych. 

Próżnia w lecznictwie znajduje zastosowanie przede wszystkim podczas:

 • odsysania płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin w trakcie lub po zabiegu, 
 • oczyszczania i zamykania ran (m.in. przyspiesza przyspiesza ziarninowanie wilgotnych i zamkniętych ran), 
 • oczyszczania płuc oraz żołądka,
 • liposukcji. 

Sposób rozprowadzenia – próżnia medyczna

Próżnia w placówce medycznej rozprowadzana jest za pomocą systemu rurociągowego z rur miedzianych, spełniających wymogi normy PN-EN ISO 7396-1. Cała instalacja podłączona jest do zbiornika lub zbiorników, w których za uzyskanie podciśnienia odpowiada stacja pomp próżniowych – w przypadku próżni medycznej do jej zasilania zastosować trzeba aż trzy źródła (trzy pompy): 

 1. Podstawowe,
 2. Awaryjne,
 3. Rezerwowe,

Przy czym przełączanie pomiędzy nimi musi odbywać się automatycznie, bez konieczności ingerencji personelu, a jedynie z jego powiadomieniem. 

Cała instalacja próżni medycznej traktowana jest jak wyrób medyczny klasy IIb. Dlatego też musi on zostać oznaczony znakiem CE oraz wykonawca powinien posiadać zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wyrób jakim jest system rurociągowy do gazów medycznych i próżni. Spełnienie wyżej wymienionych norm jest możliwe do osiągnięcia wyłącznie wtedy, kiedy każdy z elementów stacji próżni posiada to oznaczenie, a instalacja została wykonana zgodnie z aktualnymi europejskimi dyrektywami przez kwalifikowanego wytwórcę.

Instalacja próżni medycznej – wykonawca

W praktyce wykonanie instalacji próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wyniku czego uzyska ona odpowiednie aprobaty, atesty i certyfikaty, jest możliwe tylko przez doświadczonego wykonawcę, który jest ekspertem w branży. 

Nasza firma od ponad 25 lat zajmuje się wykonawstwem instalacji gazów medycznych oraz VAC. Posiadamy stosowne certyfikaty, wiedzę, a przede wszystkim doświadczenie konieczne do kompleksowego wykonania instalacji m.in. próżni medycznej oraz źródeł jej zasilania. Uzyskaliśmy również autoryzację serwisu i montażu urządzeń firmy TEPRO, która jest wiodącym polskim producentem pomp próżniowych do zastosowań medycznych. Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie serwisu oraz wykonawstwa instalacji próżni medycznej.

Do czego stosuje się próżnię w medycynie? ✅ Jak rozprowadza się próżnię w placówkach medycznych? ✅ Wykonawca instalacji próżni medycznej ✅

Rozprężalnia butlowa tlenu - tlenownia

Instalacja tlenu medycznego w klinice lub szpitalu

Instalacja tlenowa w szpitalu jest kluczowa dla funkcjonowania większości placówek medycznych. Od wielu lat kwestia instalacji gazów medycznych mogła być zaniedbana wskutek rzadkiego ich wykorzystywania na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Tymczasem pandemia oraz zwiększona ilość pacjentów korzystających z tlenu czy sprężonego powietrza medycznego skutecznie zweryfikowała wydajność tych układów. Dlatego dowiedz się więcej o tlenoterapii, źródłach zasilania/rozprężalniach, wykonawstwie instalacji tlenowych oraz ich modernizacjach w obiektach szpitalnych. 

W tym artykule:

 • Zastosowanie tlenu medycznego w lecznictwie,
 • Rozprężalnia tlenu – wykonawca,
 • Modernizacje instalacji tlenowych w szpitalach,
 • Certyfikowana instalacja tlenu ze znakiem CE,

Tlen do zastosowań medycznych wykorzystywany jest od blisko trzech wieków i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach zapotrzebowanie na niego będzie rosło. Dlatego instalacje gazów medycznych muszą być dostosowane nie tylko do obecnej sytuacji, ale również wyzwań, które postawią przed nimi kolejne pandemie i inne choroby. Poznaj więc fakty o instalacjach tlenowych.

Zastosowanie tlenu medycznego w lecznictwie

W 1774 r. Joseph Priestley odkrył tlen, rozpoczynając karierę tego pierwiastka w medycynie. Od jej początków stosowano tlen u chorych, cierpiących na schorzenia układu oddechowego, ale także przy niewydolności sercowej. W XIX w. używano go do znieczulania, a później w leczeniu zapalenia płuc. Niespełna 100 lat później tlen podawano już chorym na niedotlenienie tkanek (hipoksję) oraz niedotlenienie krwi (anoksemię).

Współcześnie tlenoterapię stosuje się w leczeniu m.in.:

 • rozedmy płuc,
 • astmy,
 • duszności powysiłkowej, 
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),
 • zatrucia tlenkiem węgla. 

Tlen przeznaczony do celów medycznych posiada czystość powyżej 99,5%. Gromadzony jest w butlach pod wysokim ciśnieniem (200 bar) oraz coraz częściej w zbiornikach ciekłego tlenu. Zbiorniki takie montowane są w bezpośrednim otoczeniu budynku lub pomieszczenia rozprężalni tlenu medycznego, które zasilają instalacje gazów medycznych w szpitalach i klinikach. Podczas domowego leczenia tlenem stosuje się koncentratory tlenu, pojemniki z tym gazem w fazie ciekłej albo sprężony tlen w butlach (wyłącznie z reduktorem, czyli regulowanym przepływomierzem).

 

Rozprężalnia tlenu – wykonawca

Należy pamiętać o tym, że tlen, jako wyrób medyczny, może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza. W podobny sposób wygląda kwestia wykonawstwa rozprężalni i systemów rurociągowych do gazów medycznych. Niezbędne jest aby wykonawca instalacji gazów medycznych lub źródeł ich zasilania posiadał wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 13485, stosował się do wymagań Rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (zwane MDR) lub MDD (dyrektywy Rady Europejskiej 93/42/EWG). Ponadto wykonawca powinien posiadać zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wyrób jakim jest kompletna instalacja gazów medycznych będąca wyrobem medycznym klasy IIb (w IV – stopniowej skali, tuż pod implantami, zastawkami czy innymi najbardziej wymagającymi wyrobami medycznymi). Wszystkie wymienione powyżej akty prawne oraz normy są podstawowymi dokumentami do których odnosimy się przy doradztwie, projektowaniu i wykonawstwie instalacji gazów medycznych. Ponadto nasza firma stale od niemal 20 lat utrzymuje wdrożony SZJ ISO 13485 – “System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych”. Coroczne audyty zewnętrzne jednostki notyfikowanej w naszej firmie pomagają nam stale zwiększać bezpieczeństwo oraz jakość wykonywanych przez naszą firmę wyrobów medycznych a tym samym zadowolenie naszych klientów w całej Polsce.

Wykonawca rozprężalni tlenu odpowiedzialny jest za budowę obiektu zgodnie z wymogami zleceniodawcy. Współczesne budynki rozprężalni butlowych pracują automatycznie i często służą do dystrybucji także gazów medycznych innych niż tlen. W typowej rozprężalni tlenu wykonawca montuje między innymi:

 • reduktory,
 • zawory odcinające,
 • automatykę przełączającą,
 • rampy do butli,
 • punkt zasilania awaryjnego.

Modernizacje instalacji tlenowych w szpitalach

W leczeniu COVID-19 tlenoterapia stosowana była na szeroką skalę. Instalacje tlenowe w klinikach i szpitalach zostały więc przetestowane pod kątem wydajności. Niestety, wiele z nich tego testu nie zdało. A ta sytuacja zrodziła zapotrzebowanie na modernizacje instalacji tlenowych

Tego typu prace przeprowadzić może wyłącznie doświadczony wykonawca. Od lat zajmujemy się zarówno wykonawstwem instalacji tlenowych, jak modernizacją już istniejących. W tym drugim przypadku szczegóły modyfikacji uzależnione są od aktualnych i estymowanych parametrów instalacji. Dlatego zakres prac zawsze ustalany jest indywidualnie zgodnie z potrzebami placówki medycznej.

Certyfikowana instalacja tlenu ze znakiem CE

Wykonawstwo instalacji tlenowych wymaga nie tylko staranności oraz doświadczenia. Równie ważne jest przestrzeganie stosownych norm jakościowych. Jako wykonawca instalacji gazów medycznych wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 13485:2016. Realizowane przez nas rozprężalnie tlenu i systemy rurociągowe do gazów medycznych certyfikowane są jako wyroby medyczne. Ponadto posiadają znak CE, potwierdzający bezpieczeństwo oraz spełnienie norm prawnych i jakościowych. Jeżeli jesteś zainteresowany wykonawstwem instalacji tlenowych lub rozprężalni tlenu, z chęcią porozmawiamy o Twoich potrzebach. 

Tlen medyczny w szpitalu – zastosowania ✅ Wykonawstwo instalacji tlenowych ✅ Do czego służy rozprężalnia tlenu? ✅

Nasza firma jako generalny wykonawca robót polegających na kompleksowym remoncie budynku tlenowni wraz z instalacją gazów medycznych oraz rozprężalnią tlenu medycznego nieustannie działa w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie. W ostatnim czasie rozpoczęto pierwszy etap prac na oddziałach szpitalnych oraz wykonano zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem budynku tlenowni – przygotowanie pod kolejny etap prac jakim jest generalny remont budynku tlenowni. Postępy prac zaobserwować można na poniższych fotografiach.

Zakończenie prac i referencje

    W związku z pandemią COVID-19, na Oddziale Dziecięcym w SPZOZ w Sanoku pojawiła się pilna potrzeba modernizacji istniejącej instalacji gazów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji tlenowej czym zajęła się nasza firma. Łącznie wykonano kilkadziesiąt dodatkowych punktów poboru w ścianach modernizowanych pomieszczeń.

    Z uwagi na to, iż na czas prac remontowych Oddział Dziecięcy został tymczasowo zamknięty, dołożyliśmy wszelkich starań aby prace remontowe zakończyć jak najszybciej, co udało się z prawie miesięcznym wyprzedzeniem. Sprawność wykonania prac remontowych została doceniona przez ordynatora oddziału, lek. Przemysława Galej:

“(…)Mieliśmy szczęście do ekipy remontowej. Robota paliła się w rękach. To ważne, bo dzięki sprawnej realizacji mogliśmy otworzyć oddział dużo wcześniej niż planowaliśmy (…). W każdej sali jest po kilka stanowisk tlenowych, nie musimy zastanawiać się, gdzie ma trafić dziecko z dusznościami, możemy dysponować każdym pomieszczeniem. To ułatwia proces leczenia.

(Źródło: e-sanok.pl)

Wybrane fotografie podczas prac remontowych

Instalacja tlenowa - punkty poboru Instalacja tlenowa - punkty poboru Instalacja tlenowa - punkty poboru

Nowoczesna technologia powiadamiania o awariach, planowanych przeglądach instalacji gazów medycznych.

Firma Styl-Projekt zajmuje się konfiguracją, doborem i dystrybucją urządzeń medycznych związanych z instalacjami gazów medycznych.

Projektujemy, wykonujemy oraz modernizujemy systemy rurociągów gazów medycznych…

Formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług “STYL-PROJEKT” Marek Michalik

  NIP: 8131891529
  REGON: 690585227

  Trzebownisko 53a
  36-001 Trzebownisko,

  woj. podkarpackie,
  Rzeszów, Polska

  17 772 22 25

  601 257 488

   

  biuro@styl-projekt.pl

  michalik.marek@interia.pl

  jakub.michalik@styl-projekt.pl

  Secured By miniOrange